Undersökningar

TIDSBESTÄLLNING

036-37 83 00

UNDERSÖKNINGAR


Välkommen att beställa tid

hos Eyelens för:


Utprovning av kontaktlinser

Första gången du ska ha linser görs först en grundlig undersökning av Din syn och Dina ögon. Som steg två får Du instruktion och träning att hantera linserna, varefter Du under några veckor får använda ett par provlinser. Efter testperioden får Du en ny kontroll innan en vanlig linsbeställning görs.

Priserna på kontaktlinser hos Eyelens ligger i nivå med internetpriser! ... se LINSER


Regelbundna ögon- och linsundersökningar

för linsbärare

Som linsbärare kallas du hos Eyelens normalt en gång per år till ordinarie ögon/linsundersökning. Vi går igenom hur Ditt linsbärande fungerat under året, ev problem mm. Kanske finns det skäl att prova en ny typ av lins eller linsmaterial. Synstatus och linsvärden kontrolleras och uppdateras för Ditt nya linsrecept. Ögonen och linserna undersöks i biomikroskop.


Synundersökning för glasögon

- inkl utskrivning av recept

Utan stress eller köp-press får du tid att berätta om ev synproblem, frågor o s v. Undersökningen innehåller bl a bestämning av synkorrektionen för Ditt avståndsseende, vid behov för närseendet, test av samarbetet mellan ögonen och kontroll i biomikroskop.

Efter undersökningen får Du som önskar ett recept på de glas vi kommer fram till.

I Eyelens SHOWROOM kan Du se och prova ut glasögonbågar, både Eyelens' egna och bågar från glasögonbutik på nätet.


---------------------------------------------------

Servicepaket med SHOWROOM för Dig som vill beställa

glasögon på nätet ... Läs mer

------------------------------------ --------------


Ögontryck-undersökning

Ett förhöjt ögontryck är ofta en del i ögonsjukdomen glaucom (grön starr). Beroende på ålder och ev släktrelaterat problem med högt ögontryck, görs denna typ av undersökning. 


Synkontroller för körkort

MC / Bil

En enklare typ av synkontroll där synskärpan (Hö/Vä och med båda ögonen) samt synfältet undersöks.

Högre behörighet

En något mer omfattande undersökning för t ex buss- och lastbilsförare. 


Remittering till ögonläkare

Vid misstanke om ögonsjukdom el dyl kan det bli aktuellt med remiss till någon av de ögonmottagningar som finns i trakten.